Oppmåling


Det stilles stadig strengere krav til nøyaktighet, både ved tildekkings- og mudringsoperasjoner. For å tilfredsstille disse krav benytter Agder Marine følgende systemer:

Olex 3D kartsystem
For posisjonering og oppmåling benytter vi et Olex 3D kartsystem, som lager havbunnskart ved å motta data fra ekkolodd og GPS. For hvert loddskudd som bli tatt blir kartet mer nøyaktig. Og beregningen av havbunnkartet foregår automatisk. Systemet har en rekke metoder for å visualisere havbunnen. Bl.a. kan man ved snittfunksjonen få profiler langs forskjellige linjer, og man kan volumberegne vilkårlige seksjoner av oppmålt vann og bunn.

Ved å gå over mudringsområdet før og etter mudring, kan systemet dermed beregne et nøyaktig mudringsvolum. 

Multistråle ekkolodd
For å oppnå en best mulig oversikt over bunntopografi benyttes et Wassp (Wide Angel Sonar Seafloor Sonar Profiler) multistråle ekkolodd. Dette kan tilknyttes Olex Kartplottesystem.

Agder Marine har montert ekkolodd med tilhørende utstyr ombord i en 20' daycruiser. Dette gjør oss istand til å profilere store sjøbunnsarealer på kort tid.

Scanlaser
Scanlaser er et meget nøyaktig maskinstyringsutstyr. Det er et dybdesystem tilkoblet satelittmottaker for presisjonsmåling med graveredskap, kombinert med VisualMachine 3D software. Systemet beregner hele tiden sanntids korrigerte posisjoner for graveskuffen eller grabb, ved hjelp av sensorer på graveaggregatet, og en LeicaPowerBoxDualGPS satelitt-mottaker. Korreksjoner kommer fra LeicaSpiderNett, som under optimale forhold gir en nøyaktighet på +-2 cm. Systemet lagrer informasjon som kan benyttes til dokumentasjon av ”som bygget”, med posisjoner, volumer, etc.

Generelt vil det være behov for oppmåling i forbindelse med gjennomføring av arbeid med mudring og tildekking, som regel både før oppstart og etter gjennomføringen av arbeidene.