Utfylling

Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:

Utfylling

År Oppdragsgiver Prosjekt
2018 Skeie Eiendom Agder Marine AS utfører utfyllingsarbeid i sjø rundt Lumber, Kristiansand for å bygge opp nytt landområde. Totalt ca 150.000m3 Prosjektet er ledet av Skeie Group
2018 Oslo Havn Akershusutstikkeren. Utfylling av ca 16.000m3 i forskjellige fraksjoner rundt utstikkeren. Dette for å sikre utglidning av pir under arbeid med ny spunt
2017 Kasper og Strømme Korsvikfjorden. Utfylling av ca 40.000m3 med sprengstein for oppbygging av ny båthavn.
2016 AF Gruppen Som underentreprenører for AF Gruppen, utfører Agder Marine AS utfyllingsarbeid i sjø på Buøy kaianlegg i Ryfast, Stavanger. Vi frakter utsprengt stein fra den kommende Solbakkentunnelen, som blir verdens lengste undersjøiske veitunnel. Med slepebåt og lekter fraktes steinen videre til Buøy, hvor vi benytter steinen til utfylling og utvidelse av det eksisterende kaianlegget der. Dette er en nøye prosess hvor vi dumper masse med stein i sjø ved konstant overvåkning og rapportering. Se "REFERANSER" for tilsvarende oppdrag fra Agder Marine AS.
2016 Implenia Norge AS Agder Marine AS har utført utfylling i sjø og lektertransport av ca. 700.000 m3 sprengstein fra ny kraftstasjon i Lysebotn.
2015 TT anlegg Utfyllingsarbeid av 500.000m3 i sjø rundt Lagmannsholmen kai-anlegg i Kristiansand
2015 Topaas & Haug Utfylling ved Kadettangen Fjordpark. 15.000 tonn sand som filterlag, samt utfylling av ca 400.000 tonn tunnelmasse.