Mudring

Mudring gjøres normalt for å utdype havner og farleder, samt eventuelle tilkomstkanaler for disse. Muddermassene blir som regel gravd eller grabbet opp i en dumpelekter og deretter slept til godkjent dumpeplass for deponering. Alternativt kan massene bli sugemudret fra egnet fartøy, og pumpet til land eller sjøkantdeponi.

Enhver mudre- eller dumpeoperasjon krever tillatelse fra Fylkesmannen. Det vil normalt bli stilt krav om sedimentsprøvetaking før tillatelse blir gitt.

(Her vises effekten av siltskjørt)

Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:


Mudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2017 Kristiansand Havn Mudring og utfylling av den nye cruisekaien til Kristiansand Havn.
2016 TT anlegg Graving av kabelkanal i Mandalselva
2015 Repstad Anlegg AS Graving i sjø for en 3.000 m lang grøft for nedleggelse av diverse ledninger i Mandalselva.
2014 ALTi bygg og anlegg AS Graving og diverse sjøarbeid ved Color Line terminalen i Larvik.
2014 Lundeelva Båtforening Mudring av 4.800 m3 for kanal i Lundeelva.
2014 ALTi bygg og anlegg AS Mudring av 10.000 m3 masse og utfylling av ca. 20.000 m3 stein for ny kai på Sjursøya.
2013 ALTi bygg og anlegg AS Grabbing for peler til ny kai i Kongsgårdbukta, Kristiansand.
2013 Repstad Eiendom AS Mudring og ilandføring av 6.000 m3 for utbygging av småbåthavn i Prestebukta i Søgne kommune.
2012 Tjøme kommune Sprengning og utdyping av havner i Sandøsund og Verdens Ende.
2011 Lindesnes kommune Mudring av 30.000 m3 i Båly fiskerihavn.
2010 Strøm Gundersen AS Mudring, erosjonssikring og diverse sjøarbeider i forbindelse med bygging av Øvre Sunde bru over Drammenselva.
2008 Secora AS/Oslo Havn KF Mudring og tildekking av Pipervika i Oslo havn. Mudringsmasser deponert på Malmøykalven.
2008 Os kommune Mudring i Oselva ovenfor Osbrua, samt dumping av masser i sjøen.
2004 Kristiansand Havn KF Mudring til -9,0 m ved fergepir i Kristiansand havn
2003 Terrengtransport AS Mudring av 20.000 m3 masse for ny småbåthavn i Svennevik, Lindesnes.
2002 Sørbygg AS Mudring i forbindelse med utvidelse av småbåthavn i Trosevika, Søgne.
2002 Lindesnes kommune/Terrengtransport AS Mudring av 40.000 m3 masse for ny fiskerihavn i Båly, Lindesnes kommune.
2001 Sigurd Asbjørnsen m.fl. Mudring av 5.000 m3 for diverse båtplasser i Leirvika, Søgne.
2001 Korshamn Båtforening Mudring og sprengning for ny båthavn i Langevågen, Korshamn.

Miljømudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2012 Indre Viksfjord Vel Opprydding i forurensede sedimenter og grønnalgerester I Viksfjord i Larvik kommune.
2003 Falconbridge Nikkelverk AS Mudring av 3.100 m3 forurenset masse ned til –11,0 m. Mudringsområdet avstengt med siltskjørt.