Lektertransport

Lektertransport består primært i å transportere løsmasser ved hjelp av en lekter som blir trukket av en slepebåt. Formålet kan være utfylling av land, opparbeidelse av en molo eller en motfylling, eller kun deponering av masser i sjøen.

Type lekter vil i hovedsak være dumpelekter, dvs. enten en splittlekter eller en fallbunnslekter.

Agder Marine har også lektere for å kunne transportere større anleggsmaskiner, konstruksjoner og lignende.

Krav til nøyaktighet av dokumentasjon for utlegging kan variere, men det vil alltid bli stilt krav om å dokumentere hvor og når massene er lagt ut.


Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:

Mudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2002 Kristiansand kommune Utfylling av ca. 20.000 m3 sprengstein (motfylling) i Vigebukta, Kristiansand.

Tildekking

År Oppdragsgiver Prosjekt
2013 Stangeland Maskin AS Utfylling i sjø utenfor kai ved Veritashammeren.
2012 AF Gruppen Norge AS Bygging av skipsstøtvoll rundt Sørenga i Oslo havn. Tildekking med geotekstil, sand og 100.000 m3 sprengstein.
2010 Risa AS Utfylling av 220.000 m3 sprengstein i sjø, Rv465 Sande-Kvåle.
2010 AS Nymo Utlegging av 4stk.løsmassefundamenter på kote -35 m, samt montasje av 8 stk. piezometere. Fundamentene med kjerne av grus med omkringliggende oppbygging av sprengstein.
2010 Risa Rock AS Utlegging av 198.000 m3 sprengestein som motfylling og oppbygging av molo til kote -2 m ved Scana Steel
2006 Veidekke Entreprenør AS Tildekking av Sjursøybukta i Oslo, 7.000 m2 fiberduk, og 40 cm sand over 23.000 m2 areal, samt utfylling med 150.000 m3 sprengstein.
2001 Scandinavian Rock Group AS Tildekking av 10.000 m2 havbunn ut forbi Lagmannsholmen, Kristiansand, samt opplasting, transport og dumping av 50.000 m3 sprengstein

Lektertransport

År Oppdragsgiver Prosjekt
2013 Drammen Havn Lektertransport og utfylling av 315.000 m3 sprengstein ved Holmen Øst i Drammen.
2011 Bertelsen & Garpestad AS Utfylling av 105.000 m3 sprengstein i Handelandsvannet, Rv465. 105 moh.
2009 Kristiansand Havn KF Lektertransport av 205.000 m3 sprengstein til Vigeboen(motfylling).
2008 Kristiansand Havn KF Lektertransport av 100.000 m3 sprengstein til Vigeboen (nytt kaianlegg).
2007 Trafikk & Anlegg AS Lektertransport av 50.000 m3 sprengstein fra Elkem Solar til Vigebukta.
2007 Veidekke Entreprenør AS Lektertransport av 160.000 m3 sprengstein fjellhall Falconbridge til utfylling ved Lagmannsholmen (motfylling).
2005 Veidekke Entreprenør AS / Kristiansand kommune Lektertransport og bygging av strandkantdeponi i Kongsgårdbukta, totalt utlagt 12.000 m2 filterduk, samt 270.000 m3 pukk og stein.