Slepeoppdrag

Agder Marine påtar seg mindre slepeoppdrag lokalt og langs kysten. Dette kan bestå av slep av fartøyer, eller slep av konstruksjoner og lignende på egen lekter.

 Vi kan også assistere større fartøyer ved havneanløp, dokkinger, osv. Slike tjenester utføres i stor grad lokalt for bl.a. Båtservice-gruppen og for Umoe Mandal.

Buksering av Marinens MTB

Slep av anleggsutstyr