top of page

Vår marineavdeling er spesialister på prosjekter i og nær sjøen. Vi har ekspertise og spesialisert utstyr for å håndtere de ulike utfordringene som oppstår i det marine miljøet. Tjenestene omfatter betongkonstruksjoner, mudringsarbeid, undervannsarbeid og utlegging av masser i sjø og elver.

Vår kjernevirksomhet er:

  • Utdypning av havner og kaianlegg

  • Bygging og vedlikehold av kaianlegg

  • Miljømudring og utfylling

  • Inspeksjon og oppmåling under vann. 

Vi driver med kontinuerlig utvikling av nytt utstyr og nye metoder for å løse problemer med opprydding av forurensede sedimenter og tilfredsstille løsninger til nye spennende prosjekter.

Trygghet og forutsigbarhet er viktig. Vi har gode prosedyrer og systemer for alle aktuelle arbeidsoppgaver samt for kvalitetssikring og HMS. En allsidig maskinpark i kombinasjon med dyktige og erfarne medarbeidere gjør oss rustet for oppdrag langs hele kysten.

Vi søker alltid etter kreative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og myndighetenes krav. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende og hyggelig samtale. 

DJI_0007-1080.jpg

VI ER GODE PÅ BUNNEN

bottom of page