Vi er gode på bunnen

Agder Marine AS har som mål å være en ledende og sikker leverandør av mudringstjenester og undervannsarbeid. Vi søker kreative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og myndighetenes krav.

Vi driver med kontinuerlig utvikling av nytt utstyr og nye metoder for blant annet å løse problemer med opprydning av forurensede sedimenter.

Vi har utarbeidet prosedyrer for alle aktuelle arbeidsoppgaver og har implementert et system for kvalitetssikring og HMS. Med en allsidig maskinpark og dyktige medarbeidere med bred erfaring innen bransjen er vi godt rustet for både små og store oppdrag langs hele kysten.