top of page
Agder Marine utfylling.jpg
Agder Marine utfylling.jpg

UTFYLLING

Ved utfylling legges rene masser på sjøbunnen for å etablere mer land eller utarbeide og tilrettelegge for større havn- og kaianlegg. Agder Marine besitter i dag 7 lektere som er beregnet for utfylling av masser i sjø med varierende størrelse fra 100M3 og opp til 340M3. Lekteren har mulighet til å transportere de fleste forskjellige typer masse til sjø.

KONTAKT OSS

Lars Martin Storholt

Driftsleder

bottom of page