top of page

TILDEKKING

Photo_6554054_DJI_454_jpg_4229476_0_2021625142738_photo_original.jpg
Photo_6554049_DJI_449_jpg_4056989_0_2021625142452_photo_original.jpg

Ved tildekking av forurenset sjøbunn etableres det en ny sjøbunn over de forurensede sedimentene. Tildekkingen skal hindre spredning og sørge for at miljøgifter i de forurensede sedimentene ikke blir tilgengelig for marine organismer. 

For å oppnå best mulig spredning av dekkmasser bør tildekkingen skje ved hjelp av en fallbunnslekter. 

 

Errosjonssikring

Ved rasfare i nærliggende landområder, eller i forbindelse med kaianlegg, blir det ofte behov for erosjonssikring i sjø eller elv. Løsningen kan da være å tildekke grov pukk eller nøye sortert plastringsstein i større lagtykkelser. Ved enkelte kaianlegg hvor det er fare for erosjon, på grunn av høy propellstrøm, kan det også være behov for å erosjonssikre ved hjelp av betongmadrasser

 

Fiberduk

Steder med myke sedimenter krever forsiktig tildekking med tynne lag. Det kan også være nødvendig å først legge en fiberduk, eller geotekstil, over sjøbunnen, for at dekkmassene ikke skal synke ned i de forurensede sedimentene. Duken er spesiallaget for formålet, og har negativ oppdrift. Duken kan designes og sys på spesialmål, slik at den blir spesiallaget for akkurat det prosjektspesifikke formålet.

KONTAKT OSS

Lars Martin Storholt

Driftsleder

bottom of page