Referanser

Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:

Mudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2017 Kristiansand Havn Mudring og utfylling av den nye cruisekaien til Kristiansand Havn.
2016 TT anlegg Graving av kabelkanal i Mandalselva
2015 Repstad Anlegg AS Graving i sjø for en 3.000 m lang grøft for nedleggelse av diverse ledninger i Mandalselva.
2014 ALTi bygg og anlegg AS Graving og diverse sjøarbeid ved Color Line terminalen i Larvik.
2014 Lundeelva Båtforening Mudring av 4.800 m3 for kanal i Lundeelva.
2014 ALTi bygg og anlegg AS Mudring av 10.000 m3 masse og utfylling av ca. 20.000 m3 stein for ny kai på Sjursøya.
2013 ALTi bygg og anlegg AS Grabbing for peler til ny kai i Kongsgårdbukta, Kristiansand.
2013 Repstad Eiendom AS Mudring og ilandføring av 6.000 m3 for utbygging av småbåthavn i Prestebukta i Søgne kommune.
2012 Tjøme kommune Sprengning og utdyping av havner i Sandøsund og Verdens Ende.
2011 Lindesnes kommune Mudring av 30.000 m3 i Båly fiskerihavn.
2010 Strøm Gundersen AS Mudring, erosjonssikring og diverse sjøarbeider i forbindelse med bygging av Øvre Sunde bru over Drammenselva.
2009 Repstad Anlegg AS Mudring og opprydding i Gillsvannet, Kristiansand
2008 VKR-Gruppen Mudring og opprydding i Fedaelva ved hjelp av Watermaster.
2008 Secora AS/Oslo Havn KF Mudring og tildekking av Pipervika i Oslo havn. Mudringsmasser deponert på Malmøykalven.
2008 Os kommune Mudring i Oselva ovenfor Osbrua, samt dumping av masser i sjøen.
2007 Rolfsbukta AS Mudring og ilandbringing av masser. Forurensede masser til NOAH Langøya. Bukt sperret med siltskjørt.
2004 Kristiansand Havn KF Mudring til -9,0 m ved fergepir i Kristiansand havn
2003 Terrengtransport AS Mudring av 20.000 m3 masse for ny småbåthavn i Svennevik, Lindesnes.
2002 Kristiansand kommune Utfylling av ca. 20.000 m3 sprengstein (motfylling) i Vigebukta, Kristiansand.
2002 Sørbygg AS Mudring i forbindelse med utvidelse av småbåthavn i Trosevika, Søgne.
2002 Lindesnes kommune/Terrengtransport AS Mudring av 40.000 m3 masse for ny fiskerihavn i Båly, Lindesnes kommune.
2001 Sigurd Asbjørnsen m.fl. Mudring av 5.000 m3 for diverse båtplasser i Leirvika, Søgne.
2001 Korshamn Båtforening Mudring og sprengning for ny båthavn i Langevågen, Korshamn.

Miljømudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2018 Norsk Industriarbeidermuseum I samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum utfører Agder Marine mudring av slippen på Tinnoset. Tiltaksområdet omfatter et området på ca 320m2, og blir utført med Water Master med sugemudringsstykke, samt dykkere.
2016 Envisan NV Miljømudring av ca. 150.000 m2 sjøbunn i Trondheim Havn, samt mudring og tildekking i Kanalen, alt som del av prosjektet Renere Havn. Rydde opp i forurenset sjøbunn i sentrale deler av havnebassenget, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmiljøet.
2015 Jotun AS Mudring og opprydding i forurensede sedimenter ved Jotuns nedlagte anlegg på Manger.
2013 Kristiansand Eiendom Mudring av 13.000 m2 forurenset sjøbunn ved Bredalsholmen Verft. Forurenset masse til strandkantdeponi i Kongsgårdbukta.
2012 Indre Viksfjord Vel Opprydding i forurensede sedimenter og grønnalgerester I Viksfjord i Larvik kommune.
2011 Bergen kommune Mudring av 1.000 m3 forurenset sjøbunn i Kirkebukten. Massene til deponi på land.
2009 Jotun AS Mudring og tildekking av forurensede sedimenter foran kaianlegg i Sandefjord Masser til NOAH på Langøya
2008 Søylekilen båthavnlag Mudring av Søylekilen båthavn. Masse brakt til strandkantdeponi. Bukt sperret med siltskjørt.
2008 Grimstad kommune Mudring av båthavn i Fevikkilen. Masse brakt til strandkantdeponi i Kristiansand.
2006 E. Abildsnes m.fl Miljømudring av Ternevika, ca. 3.000 m2, masse til strandkantdeponi.
2006 Kristiansand Havn KF Miljømudring av Auglandsbukta, Justvik og Christianholm småbåthavner, ca. 50.000 m3 masse til strandkantdeponi.
2006 Repstad Anlegg AS Miljømudring av Varenbukta, 5.000 m3 forurenset masse til strandkantdeponi i Kongsgårdbukta.
2003 Eramet Norway AS Mudring og ilandbringing av 1.400 m3 forurenset masse ned til –9,0 m. Mudringsområdet avstengt med siltskjørt.
2003 Falconbridge Nikkelverk AS Mudring av 3.100 m3 forurenset masse ned til –11,0 m. Mudringsområdet avstengt med siltskjørt.
2001 Sørlandskonsult AS/Favorittbygg AS Mudring og ilandbringing av forurensede sedimenter. Småbåthavn i Nedre Gartha, Arendal. Bukt avstengt med siltskjørt.

Tildekking

År Oppdragsgiver Prosjekt
2018 Farsund Kommune Lundevågen Tildekking av ca 190.000m2 forurensede sedimenter i Lundevågen. Utføres ved hjelp av fallbunnslekter, samt sugemudrings fartøyet "Arena". Området tildekkes med 10cm 0/8mm, pluss 25cm med 0/32mm.
2018 Renere Sandefjordsfjord Tildekking av 1.200.000m2 i Sandefjordsfjorden. I Sandefjordsfjorden vil områdene som er planlagt tildekket, få et lag av ren masse over seg i en høyde på 10-40 cm. Arbeidet utføres med sugemudringsfartøyet "Arena", samt 2 stk fallbunnslektere. Prosjektet er i samarbeid med Skanska og Sandefjord kommune.
2016 Nymo AS Tildekking av 120.000m2 i Vikkilen, Grimstad med 25 cm 0/8 fraksjon
2016 Envisan NV Tildekking av ca. 150.000 m2 sjøbunn i Trondheim Havn, samt mudring og tildekking i Kanalen, alt som del av prosjektet Renere Havn. Rydde opp i forurenset sjøbunn i sentrale deler av havnebassenget, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmiljøet.
2014 Oslo Havn KF Tildekking av 25.000 m2 sjøbunn ved Revierkaia i Oslo havn.
2013 Stangeland Maskin AS Utfylling i sjø utenfor kai ved Veritashammeren.
2013 Norges Geotekniske Institutt Pilotprosjekt tynnsjiktstildekking ved Fagervika i Trondheim kommune.
2012 AF Gruppen Norge AS Bygging av skipsstøtvoll rundt Sørenga i Oslo havn. Tildekking med geotekstil, sand og 100.000 m3 sprengstein.
2012 Sandås Anlegg AS Tildekking av forurenset sjøbunn med geotekstil, sand og stein i Eydehavn, Arendal havn.
2010 Risa AS Utfylling av 220.000 m3 sprengstein i sjø, Rv465 Sande-Kvåle.
2010 Rolf Grohs AS Tildekking med 7.000 m3 sand i Gunneklevfjorden.
2010 Secora AS Tildekking med sand på Malmøykalven i Oslo havn.
2010 AS Nymo Utlegging av 4stk.løsmassefundamenter på kote -35 m, samt montasje av 8 stk. piezometere. Fundamentene med kjerne av grus med omkringliggende oppbygging av sprengstein.
2010 Hjelmeland kommune Tildekking av ca. 20.000 m2 sjøbunn med 30 cm sand/grus, samt utlegging av 4.000 m2 geotekstilduk.
2010 Risa Rock AS Utlegging av 198.000 m3 sprengestein som motfylling og oppbygging av molo til kote -2 m ved Scana Steel
2009 Secora AS/Oslo Havn KF Tildekking av Lohavn i Oslo havn med 20 cm rene sandmasser.
2008 Risa Rock AS Tildekking av 27.000 m2 sjøbunn ved Scana Steel med 50 cm knust masse.
2007 Skanska Norge AS Tildekking av 23.000 m2 sjøbunn med 40 cm sand ved Tjuvholmen.
2007 AF Bjørvikatunnelen Tildekking med ca. 100.000 m3 rene leirmasser i Oslo havn, min. 40 cm
2007 Hæhre Entreprenør AS Utfylling og erosjonssikring i Drammenselva med fiberduk og 35.000 m3 pukk og stein.
2006 Veidekke Entreprenør AS Tildekking av Sjursøybukta i Oslo, 7.000 m2 fiberduk, og 40 cm sand over 23.000 m2 areal, samt utfylling med 150.000 m3 sprengstein.
2006 NVE/Trafikk & Anlegg AS Tildekking og erosjonssikring med 56.000 m3 stein i Porsgrunnselva.
2005 Dokken AS Tildekking med 30 cm sand av 9.000 m2 samt utfylling av 40.000 m3 sprengstein ved Tjuvholmen, Oslo.
2004 Rolf Grohs AS/Norsk Hydro ASA Strandkantdeponi Gunneklevfjorden. Tildekking med 12.000 m2 fiberduk og 25 cm sand, samt montasje av piezometere i sjøbunnen.
2003 Falconbrigde Nikkelverk AS Tildekking ved kai med 30 cm betongmadrasser, 7.500 m2 geokompositt, samt 25 cm sand og 40 cm pukk.
2003 Fina Norway AS Tildekking av forurensede sedimenter, ca. 8.000 m2 ved Lysaker tankanlegg med 40 cm sand.
2003 Statens Vegvesen Vest-Agder Transport og tildekking av forurensede sedimenter med 183.000 m3 sand i Hannevikbukta, Kristiansand. Totalt tildekket areal 330.000 m2.
2002 NCC Anlegg AS Tildekking av 10.000 m2 forurenset havbunn med 30 cm sand og pukk. Nytt kaianlegg for Nidarå Trelast, Arendal.
2001 Scandinavian Rock Group AS Tildekking av 10.000 m2 havbunn ut forbi Lagmannsholmen, Kristiansand, samt opplasting, transport og dumping av 50.000 m3 sprengstein
2001 Kristiansand kommune Tildekking av ledninger for poretrykksmålere i Kongsgårdbukta, Kristiansand

Innsjøer og vassdrag

År Oppdragsgiver Prosjekt
2014 BRG Entreprenør AS Nedramming av ca. 50 stk. peler ved Amfi Mandal.
2012 AK Construction AS Peling for ny promenade i Mandalselva. 100 peler.
2004 Kristiansand kommune Opprydding på sjøbunn, fjerning av 3 stk. lektervrak, samt tildekking med 30 cm sand i Kongsgårdbukta, Kristiansand
2003 NVE/Trafikk & Anlegg AS Rassikring og erosjonssikring med 70.000 m3 sprengstein i Skienselva.
2001 Kristiansand Parkvesen Undervannskutting av vannlinjer for å gjenskape et klart vannspeil i 2. Stampe i Baneheia, Kristiansand.

Oppmåling

År Oppdragsgiver Prosjekt
2016 Veivesenet Bunnkartlegging av område utenfor Fiskå mølle
2016 Grenland Havn Bunnkartlegging og masseberegning av dypvannskai, Porsgrunn.
2016 TT Anlegg Bunnkartlegging og masseberegning av rasgrop til utfylling Lagmannsholmen
2015 Oslo Kommune Oppmåling og bunnkartlegging av Revierkaia/Oslo
2015 Implenia Bunnkartlegging av Lysefjorden
2015 Topaas & Haug Bunnkartlegging rundt Kadettangen, Bærum
2004 Eramet Norway AS Oppmåling av sjøbunn ved hovedkai ved hjelp av Olex 3D bærbart kartsystem.

Lektertransport

År Oppdragsgiver Prosjekt
2013 Drammen Havn Lektertransport og utfylling av 315.000 m3 sprengstein ved Holmen Øst i Drammen.
2011 Bertelsen & Garpestad AS Utfylling av 105.000 m3 sprengstein i Handelandsvannet, Rv465. 105 moh.
2009 Kristiansand Havn KF Lektertransport av 205.000 m3 sprengstein til Vigeboen(motfylling).
2008 Kristiansand Havn KF Lektertransport av 100.000 m3 sprengstein til Vigeboen (nytt kaianlegg).
2007 Trafikk & Anlegg AS Lektertransport av 50.000 m3 sprengstein fra Elkem Solar til Vigebukta.
2007 Veidekke Entreprenør AS Lektertransport av 160.000 m3 sprengstein fjellhall Falconbridge til utfylling ved Lagmannsholmen (motfylling).
2005 Veidekke Entreprenør AS / Kristiansand kommune Lektertransport og bygging av strandkantdeponi i Kongsgårdbukta, totalt utlagt 12.000 m2 filterduk, samt 270.000 m3 pukk og stein.

Utfylling

År Oppdragsgiver Prosjekt
2018 Skeie Eiendom Agder Marine AS utfører utfyllingsarbeid i sjø rundt Lumber, Kristiansand for å bygge opp nytt landområde. Totalt ca 150.000m3 Prosjektet er ledet av Skeie Group
2018 Oslo Havn Akershusutstikkeren. Utfylling av ca 16.000m3 i forskjellige fraksjoner rundt utstikkeren. Dette for å sikre utglidning av pir under arbeid med ny spunt
2017 Kasper og Strømme Korsvikfjorden. Utfylling av ca 40.000m3 med sprengstein for oppbygging av ny båthavn.
2016 AF Gruppen Som underentreprenører for AF Gruppen, utfører Agder Marine AS utfyllingsarbeid i sjø på Buøy kaianlegg i Ryfast, Stavanger. Vi frakter utsprengt stein fra den kommende Solbakkentunnelen, som blir verdens lengste undersjøiske veitunnel. Med slepebåt og lekter fraktes steinen videre til Buøy, hvor vi benytter steinen til utfylling og utvidelse av det eksisterende kaianlegget der. Dette er en nøye prosess hvor vi dumper masse med stein i sjø ved konstant overvåkning og rapportering. Se "REFERANSER" for tilsvarende oppdrag fra Agder Marine AS.
2016 Implenia Norge AS Agder Marine AS har utført utfylling i sjø og lektertransport av ca. 700.000 m3 sprengstein fra ny kraftstasjon i Lysebotn.
2015 TT anlegg Utfyllingsarbeid av 500.000m3 i sjø rundt Lagmannsholmen kai-anlegg i Kristiansand
2015 Topaas & Haug Utfylling ved Kadettangen Fjordpark. 15.000 tonn sand som filterlag, samt utfylling av ca 400.000 tonn tunnelmasse.