top of page

OPPMÅLING

Agder-Marine-oppmåling3-1080.jpg
Agder-Marine-oppmåling-1080.jpg
Geomatikk.jpg

Undervannsarbeid kan omfatte ulike oppgaver som installasjon, reparasjon eller vedlikehold av undervannsstrukturer. Dette kan inkludere arbeid på rørledninger, kabler, ankringssystemer og andre undervannsinstallasjoner. Under vann krever spesialisert utstyr for å gjennomføre nødvendig dokumentasjon. 

Det stilles stadig strengere krav til nøyaktighet, både ved tildekkings- og mudringsoperasjoner. Generelt vil det være behov for oppmåling i forbindelse med gjennomføring av arbeid med mudring og tildekking, som regel både før oppstart og etter gjennomføringen av arbeidene. For å tilfredsstille disse kravene benytter vi forskjellige systemer: 

Olex 3D kartsystem: 

Ved posisjonering og oppmåling benyttes Olex 3D kartsystem. Olex 3D kartsystem lager havnbunnkart ved å motta data fra ekkolodd og GPS, der hvert loddskudd som tas gir et mer nøyaktig kart. Beregninger av havbunnskartet foregår automatisk, og systemet har en rekke metoder for å visualisere havbunnen. Ved hjelp av snittfunksjoner fås profiler langs forskjellige linjer, og det kan volumberegnes vilkårlige seksjoner av oppmålt vann og bunn. Ved å gå over mudringsområdet før og etter mudring, kan systemet dermed beregne et nøyaktig mudringsvolum.

Multistråle ekkolodd: 

For å oppnå best mulig oversikt over bunntopografi benyttes et multistrålesonar type Atec, som kan tilknyttes Olex Kartplottesystem. Vi kan montere ekkolodd med tilhørende utstyr ombord i båter som gjør oss i stand til å profilere store sjøbunnsarealer på kort tid. En kompakt målesonar beregnet for oppmåling og havbunnskartlegging i høy oppløsning. 

Scanlaser: 

Scanlaser er et nøyaktig maskinstyringsutstyr, med et dybdesystem tilkoblet satelittmottaker for presisjonsmåling med graveredskap, kombinert med Makin 3D og Dig Assist software. Systemet beregner sanntidskorrigerte posisjoner for graveskuffen eller grabb, ved hjelp av sensorer på graveaggregatet og en satellittmottaker. Korreksjoner kommer fra Topnetlive, som under optimale forhold gir en nøyaktighet på ca. 2 cm. Systemet lagrer informasjon som kan benyttes til dokumentasjon av «som bygget», med posisjoner, volumer, etc.

Skjermbilde 2023-08-22 kl. 13.02.18.png
Skjermbilde 2023-08-22 kl. 13.02.26.png
Skjermbilde 2023-08-22 kl. 13.02.35.png

KONTAKT OSS

Lars Martin Storholt

Driftsleder

bottom of page